วิธีการคำนวณส่วนลดบนร้าน IP One Official Store

 

  1. ส่วนลดธีมใหญ่ที่ลดสินค้าทุกชิ้นในร้านค้าจะถูกคำนวณก่อน โดยคำนวนจากยอดรวมราคาเต็มของสินค้า แล้วจึงนำมาลดท้ายบิลในตอนสุดท้าย ตัวอย่าง ในรอบโปรโมชั่นวันที่ 9 – 31 พ.ค. 65 สินค้าทุกชิ้นในร้านลด 10% หากซื้อยอดสินค้ารวมที่ 500 บาท ยอดส่วนลด 10% คือ 500 x 10% = 50 บาท ส่วนลดนี้จะถูกนำมาลดท้ายบิล
  2. ระหว่างรอบโปรโมชั่น อาจมีโปรโมชั่นพิเศษอื่นๆ นอกเหนือจากโปรโมชั่นส่วนลดธีมหลัก วิธีการคำนวณของแต่ละโปรโมชั่นคือ ลดแต่ละโปรโมชั่นบนราคาเต็มเช่น หากซื้อสินค้า A จะได้ลดราคา 20% หากสินค้า A มีมูลค่า 100 บาท ส่วนลดจะคำนวณดังนี้ 100 x 20% = 20 บาท ดังนั้นจากโปรโมชั่นนี้ คุณจะชำระเงินที่ 100 – 20 = 80 บาท และหากซื้อสินค้า B จะได้ลดราคา 10% หากสินค้า B มียอดรวมการซื้อมูลค่า 400 บาท ส่วนลดจะคำนวณดังนี้ 400 x 10% = 40 บาท ดังนั้นจากโปรโมชั่นนี้ คุณจะชำระเงินที่ 400 – 40 = 360 บาท
  3. เมื่อโปรโมชั่นซ้อนกัน ทางร้านคำนวณโปรโมชั่นธีมหลักรอไว้ก่อน ดังนั้นส่วนลดจะถูกคำนวณ จากยอดรวมของโปรโมชั่นอื่นๆ จากตัวอย่างในข้อ 2 เท่ากับคุณจะชำระยอดรวมที่ (80+360)-50 = 390 บาท

 

เงื่อนไขการคำนวณส่วนลดเป็นไปตามระบบและกฎข้อปฏิบัติของทางร้านค้า อำนาจใจการตัดสินใจสูงสุดเป็นตามดุลยพินิจของทางร้าน IP One Official Store เท่านั้น ทางร้านค้าสามารถปรับเปลี่ยน แก้ไข โปรโมชั่นที่โฆษณาและเสนอให้ผู้ซื้อตามความเหมาะสม