1. ถ่ายรูปใบเสร็จให้เห็นข้อมูลชัดเจน โดยใบเสร็จต้องระบุชื่อร้านค้าที่ซื้อ, เลขที่ใบเสร็จ, วันและเวลาที่ซื้อ, รายการสินค้าผลิตภัณฑ์, ราคา และข้อมูลอื่น ๆ ให้ชัดเจนต่อการสะสมคะแนน ใบเสร็จหรือใบกำกับภาษีถูกต้องตามกฎหมายและสามารถออกใบเสร็จหรือใบกำกับภาษีอย่างย่อ หรืออย่างเต็มได้ที่สามารถร่วมรายการ/กิจกรรมนี้ได้ คือ ใบเสร็จหรือใบกำกับภาษีที่พิมพ์ออกจากเครื่องชำระเงินของทางห้างสรรพสินค้าหรือร้านค้าที่ร่วมรายการ หรือได้จากเว็บไซต์ E-Commerce ที่ร่วมรายการเท่านั้น เช่น โลตัส, บิ๊กซี, ท้อปส์ ห้างสรรพสินค้า, ร้านค้าออนไลน์, และซุปเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำทั่วไป ฯลฯ หรือร้านค้าอื่นใด ที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มถูกต้องตามกฎหมายและสามารถออกใบเสร็จหรือใบกำกับภาษีอย่างย่อ หรืออย่างเต็มได้ ขอสงวนสิทธิ์งดร่วมกิจกรรมสำหรับบริษัท (บริษัทที่เกี่ยวข้องในการจัดกิจกรรม) และผู้ซื้อในนามบริษัท ที่ไม่ได้เป็นผู้บริโภคสินค้าโดยตรง
 2. ใบเสร็จที่ไม่สามารถส่งมาร่วมกิจกรรมและสะสมคะแนนได้คือ ใบเสร็จหรือบิลเงินสดที่เขียนด้วยลายมือหรือใบเสร็จที่ไม่มีข้อมูลข้างต้น (ข้อ 1. และ 2.) เช่น บิลเงินสดจากร้านค้า, ใบกำกับภาษี ที่มีการซื้อแบบขายส่ง หรือระบุชื่อผู้ถูกหักภาษีในนามบริษัท คณะบุคคล ห้างหุ้นส่วน หรือ นิติบุคคล เป็นต้น
 3. หากใบเสร็จหรือใบกำกับภาษีของท่านมีความยาว กรุณาถ่ายให้อยู่ภายใน 1 ภาพโดยวิธีการพับให้เห็นข้อมูลร้านค้าที่แสดงบนหัวใบเสร็จ, รายการที่ซื้อสินค้าไฮยีน และข้อมูลอื่น ๆ ที่มีผลต่อการอนุมัติการสะสมคะแนน
 4. ระบุข้อมูลในใบเสร็จให้เรียบร้อย และส่งใบเสร็จเข้าระบบให้ถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด โดยบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธรายการส่งใบเสร็จตามข้อกำหนดการปฏิเสธใบเสร็จ (Reject Receipt)
 5. ในกรณีที่รายการสะสมคะแนนถูกปฏิเสธ เนื่องจากกรอกรายละเอียดไม่ครบถ้วน ท่านสามารถถ่ายภาพใบเสร็จนั้นใหม่และอัปโหลดอีกครั้ง
 6. ระบบจะทำการตรวจสอบ และยืนยันคะแนนให้ภายใน 48 ชั่วโมงนับจากเวลาที่ส่งใบเสร็จเข้าระบบ (หากมีการจัดกิจกรรมพิเศษ ส่งผลให้มีใบเสร็จส่งเข้ามาปริมาณมากกว่าปกติ ระบบจะทำการตรวจสอบ และยืนยันคะแนนให้ภายใน 72 ชั่วโมงนับจากเวลาที่ส่งใบเสร็จเข้าระบบ)

ระยะเวลาในการดำเนินกิจกรรม ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2565 เวลา 0.01 น. ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 เวลา 23.59 น.

 

ใบเสร็จที่ส่งมาร่วมกิจกรรมจะต้องเป็นใบเสร็จจากการซื้อสินค้าในระหว่างวันที่ 15 มีนาคม 2565 เวลา 0.01 น. เป็นต้นไปและสามารถส่งใบเสร็จมาร่วมสนุกได้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 เวลา 23.59 น. โดยจะเริ่มสะสมคะแนนตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2565 เวลา 0.01 เป็นต้นไป

 

การคำนวณคะแนนสะสม

 1. กรณีที่มีโปรโมชั่น ส่วนลดส่งเสริมการขายสินค้าที่ร่วมกิจกรรม ระบบจะนำยอดซื้อในใบเสร็จ เฉพาะยอดซื้อที่จ่ายจริง หลังหักส่วนลดแล้วไปคำนวณคะแนนเท่านั้น
 2. วิธีการคำนวณคะแนนสะสม คือ ทุกๆ 50 บาท จะได้รับ 1 พอยท์ โดยคำนวณจากยอดการซื้อสินค้าที่ร่วมรายการหลังหักส่วนลดแล้ว โดยบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงวิธีคิดคะแนนสะสม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 3. ลูกค้าสามารถส่งใบเสร็จการซื้อสินค้าที่ร่วมรายการได้โดยไม่จำกัดจำนวนครั้งต่อท่านในระยะเวลาที่กำหนด ซึ่งใบเสร็จที่เคยร่วมกิจกรรมและได้รับคะแนนแล้ว จะไม่สามารถนำกลับมาใช้ส่งซ้ำได้อีกในครั้งถัดไป ทั้งกิจกรรมหลักและกิจกรรมเสริมอื่นๆ
 4. หากลูกค้าส่งใบเสร็จที่เคยร่วมกิจกรรมและได้รับคะแนนแล้วซ้ำเกิน 5 ครั้งต่อ 1 ไลน์แอคเคาท์ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์การเข้าร่วมกิจกรรมและรับรางวัลจากรายการส่งเสริมการขายหรือกิจกรรมนี้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า (คะแนนที่สะสมมาในแอคเคาท์ที่ถูกตัดสิทธิ์ดังกล่าวถือเป็นโมฆะและไม่สามารถนำใบเสร็จที่สะสมคะแนนในก่อนหน้านี้มาสะสมคะแนนต่อได้อีก)
 5. คะแนนสะสมหรือของรางวัลไม่สามารถทำการเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือโอนคะแนนไปสู่แอคเคาท์อื่นใดได้ได้ทุกกรณี
 6. ในกรณีที่มารับของรางวัลที่บริษัทฯ ผู้ร่วมกิจกรรมต้องเก็บใบเสร็จตัวจริงที่อัปโหลดไว้ และส่งใบเสร็จทางไปรษณีย์มายังที่อยู่ ดังนี้

บริษัท ไอ.พี. วัน จำกัด

ตั้งอยู่เลขที่ 65 ถนนรามคำแหง แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240

 

การรับของรางวัล

 1.  เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของหลักฐานใบเสร็จที่ใช้ในการร่วมกิจกรรม ในการยืนยันการรับของรางวัลแบบแลกของรางวัลนั้น หากผู้ที่ได้รับของรางวัลไม่ส่งใบเสร็จมายังบริษัทภายใน 7 วัน หลังจากที่ผู้ที่ได้รับของรางวัลทำการกดแลกของรางวัลในระบบ LINE OA @iphappyfamily สำเร็จ ขอสงวนสิทธิ์ในการสละสิทธิ์รับของรางวัล โดยไม่คืนพอยท์ที่แลกรางวัลหรือแลกสิทธิ์ลุ้นแล้วทุกกรณี

 

 1.  เมื่อระบบได้รับคำยืนยันการแลกของรางวัล และตัดพอยท์จากบัญชีของผู้ใช้งานเรียบร้อยแล้ว ระบบจะทำการส่งรหัสของรางวัลเพื่อใช้ในการแลกรับรางวัลทันทีภายในเวลาที่กำหนด โดยผู้ที่ได้รับของรางวัลจะต้องเดินทางเพื่อมารับของรางวัลด้วยตนเองที่บริษัท ไอ.พี. วัน จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 65 ถนนรามคำแหง แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10240 โดยผู้ที่ได้รับของรางวัลจะต้องนำหลักฐานมาแสดง ได้แก่ บัตรประจำตัวประชาชน (ตัวจริง) เพื่อขอรับรางวัลภายใน 30-45 วัน นับแต่วันที่ประกาศผลรางวัล
 2.  กิจกรรมนี้จัดขึ้นในประเทศไทย ขอสงวนสิทธิในการมอบของรางวัลให้กับผู้ที่ได้รับของรางวัลที่มีภูมิลำเนา และถิ่นฐานอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น

 

 1. ของรางวัลทั้งหมดไม่สามารถแลก, ทอน, เปลี่ยนเป็นเงินสด หรือเปลี่ยนเป็นของรางวัลอื่นได้ และไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้

รายละเอียดกติกาการร่วมกิจกรรมเพิ่มเติม

 1.  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงกติกา, เงื่อนไข, ของรางวัล, และข้อกำหนดต่าง ๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

 

 1.  ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้อ่านและเข้าใจข้อความอย่างดีแล้ว และยอมรับกฎกติกาและข้อกำหนดสำหรับการเข้าร่วมกิจกรรม และตกลงยินยอมที่จะปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขของกิจกรรมที่ระบุไว้ข้างต้นทุกประการ

หมายเหตุ : หากมีปัญหาหรือข้อสงสัยเพิ่มเติม สามารถติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าได้ทาง Line@ ที่ @iphappyfamily (เติม @ ด้านหน้า) ในวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 10.00 – 18.00 น. ยกเว้นวันเสาร์, วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

 1. หากผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่ปฏิบัติตามกติกาที่กำหนดไว้ไม่ว่าข้อหนึ่งข้อใด หรือมีเจตนาอย่างใดอย่างหนึ่ง อันก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัท ไอ.พี. วัน จำกัด ทางบริษัทมีสิทธิในการพิจารณาตัดสิทธิ์ผู้เข้าร่วมกิจกรรม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

 

เงื่อนไขและข้อกำหนดกรณีปฏิเสธใบเสร็จที่ผู้ร่วมกิจกรรมส่งมา (Reject) มีดังต่อไปนี้

 

1.ภาพใบเสร็จไม่ชัดเจน

 ภาพใบเสร็จที่ผู้ร่วมกิจกรรมอัปโหลดขึ้นระบบไม่ชัดเจน ภาพอาจมัวหรือเนื้อความในใบเสร็จตกหล่น ทำให้ไม่สามารถอนุมัติคะแนนให้ผู้ร่วมกิจกรรมได้

 

2.ใบเสร็จไม่ร่วมรายการส่งเสริมการขายหรือกิจกรรมนี้

 ใบเสร็จที่ผู้ร่วมกิจกรรมส่งมา มาจากร้านค้าที่ไม่ร่วมรายการส่งเสริมการขายหรือกิจกรรมนี้ จึงไม่สามารถใช้ในการสะสมคะแนนได้

 

3.ใบเสร็จซ้ำ

 ใบเสร็จที่ผู้ร่วมกิจกรรมอัปโหลดขึ้นระบบนั้น ซ้ำกันกับใบเสร็จที่ในระบบที่มีอยู่แล้ว จึงไม่สามารถอนุมัติคะแนนให้ผู้ร่วมกิจกรรมได้

 หมายเหตุ : ถ้าหากผู้ร่วมกิจกรรมส่งใบเสร็จซ้ำเกิน 5 ครั้ง บริษัท ขอตัดสิทธิ์แอคเคาท์ดังกล่าวในการเข้าร่วมกิจกรรมและรับรางวัลจากรายการส่งเสริมการขายหรือกิจกรรมนี้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และคำตัดสินของบริษัท ถือเป็นที่สิ้นสุด

 

4.ใบเสร็จปลอม

 ใบเสร็จที่ไม่ได้มีการซื้อขายจริง หรือใบเสร็จที่เป็นการนำใบกำกับภาษีที่ไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ มาเปลี่ยนเป็นใบเสร็จปกติอีกครั้ง ซึ่งใบเสร็จเหล่านี้จะไม่ถือว่าเป็นใบเสร็จที่มีการซื้อขายจากร้านด้วยวิธีปกติ จึงไม่สามารถใช้ในการสะสมคะแนนได้

 ในกรณีนี้ แอคเคาท์ดังกล่าว จะถูกตัดสิทธิ์และไม่สามารถร่วมกิจกรรมหรือรายการส่งเสริมการขายใด ๆ ของบริษัท ได้อีก โดยคำตัดสินบริษัท ถือเป็นที่สิ้นสุด